Història de TSC (Ambulàncies)

Transport Sanitari de Catalunya (TSC) té com a objecte social la prestació del servei de transport sanitari en l’àmbit territorial de Catalunya i Espanya. Fou creada per Creu Roja per tal d’accedir al concurs públic de transport sanitari d’ambulàncies (21/12/1999).

L’abril de 2008, Transport Sanitari de Catalunya compra Grup Condal, empresa pionera també en el transport sanitari d’ambulàncies a Catalunya, amb la finalitat de donar un millor servei als ciutadans.
Aquesta aliança permetrà a l’Administració comptar amb interlocutors amb més capacitat de resposta, innovació, tecnologia, qualitat i formació, capaços d’aplicar una gestió empresarial cada cop més eficient en el transport sanitari d’ambulàncies a Catalunya i Espanya.

QUINA ÉS LA NOSTRA RAÓ D’ÉSSER?

Visió

Ésser l’empresa líder de transport sanitari de tot l’estat espanyol, i un referent en els serveis sanitaris i socials.

Missió

Aportar valor a la societat mitjançant un servei de qualitat.

Valors

Qualitat: cercar l’excel•lència en tots els àmbits del servei.
Professionalitat: realitzar el treball amb la màxima eficiència, per assolir el resultat esperat.
Responsabilitat: assumir els nostres actes, per merèixer la confiança de les persones a qui servim.
Honestedat: actuar amb transparència respecte a la legalitat.
Tracte humà: tractar els pacients com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres.